Privacy policy

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 30 mei 2018

Inleiding

Uw privacy is van groot belang voor ARN. Wij willen daarom open en transparant zijn over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. In deze privacy policy kunt u lezen welke gegevens wij verzamelen en waarom wij deze gegevens bewaren. Daarnaast leest u in dit document wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en hoe u hier gebruik van kunt maken. Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt ARN alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet ARN aan de privacywetgeving. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is ARN, Postbus 190, 3601 AD Breukelen. Indien u na het lezen van ons Privacy Policy vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.

Welke persoonsgegevens verwerkt ARN:

ARN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ARN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • ARN analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een nieuwsbrief, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere brochures toe te zenden (behalve als u dat heeft aangegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld aanbiedingen.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Als er zogenaamde informatieprofielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker en wordt dat u van tevoren meegedeeld. Informatieprofielen houden bij waarop gebruikers zoeken (zoektermen), welke informatie ze opvragen en bijvoorbeeld hoe ze door de site navigeren. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan persoonsgegevens. Ze kunnen dus niet worden herleid naar een persoon.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden door ARN voor langere termijn bewaard, dit is echter nooit langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de activiteiten. Het kan echter voorkomen dat op grond van een wettelijke bepaling ARN wordt verplicht uw gegevens langer te bewaren.

 • Versturen van nieuwsbrieven: uw mailadres, voor-en achternaam worden opgeslagen in mailchimp. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard. U kunt zich echter op elk moment weer uitschrijven. Dit kan via de link onderaan elke nieuwsbrief.
 • Contactgegevens: wanneer u contact opneemt met ARN worden de gegevens die u meestuurt opgeslagen op de mailserver. Deze gegevens worden niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van activiteiten.
 • Solliciteren: wanneer u bij ARN solliciteert worden uw gegevens uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijdert. Indien u toestemming heeft gegevens om uw gegevens te bewaren voor een toekomstige functie worden uw gegevens uiterlijk een jaar na het eind van de sollicitatieprocedure verwijdert.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens..ARN gebruikt cookies om er voor te zorgen dat de website naar behoren werkt en om deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast gebruiken wij cookies om uw surfgedrag bij te houden en u op maat gemaakte content aan te bieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden en ontvangers

Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. ARN verstrekt deze uitsluitend indien het nodig is in de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelt ARN andere bedrijven in. Dit zijn echter geen ‘derde ontvangers’, maar verwerkers. Met bedrijven die in opdracht van ARN uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ARN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Rechten omtrent uw gegevens?

 • Recht op toegang: u heeft te allen tijde het recht om geïnformeerd te worden en toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die door ARN worden verwerkt.
 • Recht op rectificatie: u heeft te allen tijde het recht ARN te verzoeken deze gegevens te corrigeren of bij te werken indien deze niet volledig of onjuist zijn.
 • Recht op verwijdering: u heeft te allen tijde het recht op de door ARN verwerkte gegevens te verwijderen.
 • Recht op bezwaar: indien u niet langer wilt dat ARN uw gegevens gebruikt heeft uw te allen tijde het recht ARN te verzoeken dit gebruik te stoppen.
 • Recht op overdraagbaarheid: u heeft te allen tijde het recht om een kopie in elektronische vorm van uw persoonsgegevens op te vragen en deze persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.
 • Recht op indienen klacht: wanneer u van mening bent dat ARN niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Uitoefenen recht: wij vinden het belangrijk om u goed bij te staan in de uitoefening van uw recht. Indien u een van de bovengenoemde rechten wilt inroepen, kunt u contact met ons opnemen.

Beveiliging

ARN hanteert een veiligheidsniveau dat gezien de stand van huidige techniek gepast is om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.  Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op. Uw bezoek aan de website van ARN wordt beveiligd door een SSL certificaat.

Juridische grondslag voor de verwerking en gebruik persoonsgegevens

ARN verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd (commercieel) belang, voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst of omdat u ARN uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

Andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. ARN kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen van uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Nauwkeurigheid

Hoewel ARN alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. ARN wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van de informatie af. Deze site en haar volledige inhoud worden ‘als zodanig’ ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie.

Beperkte aansprakelijkheid

ARN wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van, of op een of andere manier te maken heeft met, uw toegang tot of het gebruik van deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op deze site.

Aanpassing van het beleid

ARN behoudt zich het recht voor deze beleidsregels te allen tijde aan te passen in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.

Copyright

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. U mag de informatie, de tekst, de foto’s en de beelden op deze site alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken en u mag ze in geen geval geheel of gedeeltelijk reproduceren, aanpassen of verzenden, hetzij toestemming geven voor publicatie of publiceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARN.

Contactgegevens

ARN
info@arn.nl
Postbus 190
3601 AD Breukelen